5 eenvoudige feiten over Spoelspijkers beschreven

27 Verklaring De oortelefoon was ook niet het geval, aangezien die werkte feilloos voor andere audioapparatuur. Ook weten we absoluut dat dit de uitstekende soort was door ervaring betreffende andere radio s. Die komen alsnog aan voorstel. Met ons batterij hebben we getest of een schakeling goed geleidde. Verder dat was dit probleem ook niet. Betreffende de antenne mag niks mis mee bestaan (lang genoeg) en wij hebben verder een kraan uitgeprobeerd indien aarde. Omdat dat ieder niet dit probleem was, kan zijn een logische verklaring een te lange afstand tussen zender en ontvanger. Deze radio bezit nauwelijks tuner, waardoor daar alle mogelijke signalen op verscheidene frequenties binnenkomen. Het kan zijn dus essentieel dat daar één signaal kan zijn dat heel wat sterker kan zijn vervolgens de anderen teneinde toch ons radiostation te beluisteren.

Our price is lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, we cannot opvoering you the price in catalog or the middel page.

6 Later werden de analoge radiosignalen verder omgezet naar discrete en digitale signalen (plaat s, cdtje s, internetradio). Het introduceerde overwegend het toepassing aangaande radiosignalen een commercieel doeleinde.

Our price kan zijn lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, wij cannot opvoering you the price in catalog or the middel page.

You have no obligation to purchase the middel once you know the price. You can simply remove the item from your cart.

You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can simply remove the item from your cart.

16 De mate over modulatie wordt weergegeven via de modulatiediepte: m = (A geluidssignaal /A draaggolf ) x 100 % Zijbanden Behalve de draaggolf blijken daar nog twee zijbanden meegezonden te geraken. De minimumfrequentie wegens draaggolven betreffende radiosignalen is gesteld op 100 khz. Een bandbreedte aangaande een draaggolf is te verwaarlozen. Welke aangaande een zijbanden niet. Een frequenties aangaande een zijbanden liggen iets boven en wat tussen die over een draaggolf.

Het uitgangssignaal kan berekend worden met de eerstvolgende formule: B is hier de terugkoppelingsfactor en L 3 en L twee een zelfinductie over de spoelen. Respectievelijk degene die met de transistor is aaneengehecht en diegene welke met de uitgang is aaneengehecht. Voor ons oscillator is er sprake aangaande versterking. Deze versterking is te berekenen met een formule hieronder: Op deze plaats kan zijn A v een versterkingsfactor. L 5 en L twee bestaan hierboven weet benoemd. De belangrijkste voordelen aangaande de Hartley-condensator zijn: De regelbare frequentie. Dit kan worden gedaan via een condensator af te stemmen. Een terugkoppelingsfactor blijft constant (zie bovenstaande formule). De constante amplitude aangaande de uitgansspanning. 18

Anders vervolgens Röntgenstraling ontstaat gammastraling in de kern met ons atoom. De γ- fotonen geraken uitgezonden na spontane veranderingen in de kern van ons atoom. De gammastraling welke dan vrijkomt bezit een laag ioniserend vermogen. Dit klinkt ongevaarlijk, doch het tegengestelde kan zijn waar. Juist via dit lage ioniserende vermogen kan een straling ver doordringen in stoffen, omdat dit weinig over bestaan kracht verliest juiste ioniseren betreffende atomen. Het verklaart het grote risico aangaande gammastraling en een voorzichtigheid die erheen vereist is. Daarom dat gammastraling alsnog dodelijker is vervolgens de hiertoe besproken Röntgenstraling. Net zodra zwakkere elektromagnetische straling veroorzaakt gammastraling heel wat schade indien dit in aanraking komt met levend weefsel. Cellen worden onherstelbaar weerbarstig met mutaties, verschillende afwijkingen, kanker en andere stralingsziekten betreffende uiteindelijk een dood tot gevolg. Deze vernietigende kracht is gebruikt bij dit steriliseren met medische apparatuur. De straling doodt vervolgens de organismen welke er op zitten. Nader kan gammastraling geraken gebruikt voor het genezen met kanker; de straling doodt een kwaardaardige cellen en door een straling op eenzelfde manier ingeval bij röntgenstraling te richten, mag de beschadiging aan goedaardige cellen geraken beperkt. 14

Voor moeten wij de radio enorm dichtbij een radiostation testen. Dit signaal van het radiostation zal vervolgens sterker bestaan dan die ook, zodat deze de verschillende signalen als dit ware overtreft. Een ontvanger ontvangt van het radiostation genoeg kracht in om een Spoelspijkers oortelefoon in beweging te zetten. Conclusie We beschikken over uiteraard opgezocht daar waar sterke AM-signalen worden verzonden. In een afbeelding hieronder staan enige zenders van beroemde stations. Er is op te merken dat wij hier in Roosendaal ook niet dichtbij ons radiostation zitten. Een ontvanger dien namelijk in een straal betreffende plusminus 3 km over de zender af bestaan teneinde juist ontvangst te hebben. Een afbeelding bevestigt ons vermoeden. Conclusie: deze eenvoudige radio zit niet in een omstreken waar nauwelijks radiostation in een nabijheid kan zijn. 27

Het is soortgelijk betreffende ons slinger. De (potentiële) zwaarte-kracht aangaande de slinger, wanneer deze op bestaan hoogste issue is, is vergelijkbaar betreffende een elektrische sterkte met een condensator. De kinetische sterkte met de slinger is vergelijkbaar betreffende een stroom via de spoel. De slinger slingert vervolgens betreffende een bepaalde frequentie. Dat gebeurt in een LC-kring tevens. Dat wordt een resonantiefrequentie genoemd. Die is afhankelijk van een zelfinductie coëfficiënt met de spoel en de capaciteit over een condensator. In een radio gaat zeker uit de chaos aangaande signalen welke via een antenne binnenkomen het radiosignaal gefilterd geraken betreffende de frequentie, gelijk met de resonantiefrequentie aangaande een LC-kring. Een resonantiefrequentie aangaande een LC-kring is met een volgende formule bepaald: f res = 2/ (tweeπ (LC) ) Bovendien is L een zelfinductie betreffende de spoel in Henry en C een capaciteit met de condensator in Farad. Een zelfinductie met de spoel kan zijn afhankelijk betreffende het reeks windingen, de lengte, doorsnede en soort kern. Deze formule hoort daarenboven: L = µ 0 µ r N 2 A / l µ 0 = 4π (magnetische permeabiliteit van dit vacuüm) µ r is een relatieve permeabiliteit betreffende de kern. In vacuüm is die 6
7
8
9, doch betreffende ons ferrietkern ettelijke malen hoger. N is het aantal windingen van de spoel. A een doorsnede en l een lengte met een spoel. Deze coëfficiënt is te meten met ons spoelmeter. 24

Oscillator in dit algemeen Ons oscillator kan zijn een elektronische schakeling die is een versterkende trap en ons terugkoppelende trap. fig 2: Oscillatorschakeling (A = versterkende trap B = terugkoppelende trap) Een oscillator zit in het doorgaans wanneer het grootste deel aangaande dit signaal over de B- trap komt. Daar kan zijn in ons oscillator echter iedere keer ruis aanwezig. Die ruis bevat bijzonder veel meerdere frequenties. Eén over deze frequenties wordt dit best versterkt via een A-trap en deze frequentie wordt vervolgens zeker ook het best doorgegeven en waargenomen. De oscillator versterkt zeker dit signaal waardoor het later mag geraken gemoduleerd en aangewend in de zender. 17

Hetgeen in de generatie desalniettemin speelt, in contrast tot de werkende generatie aangaande nu, is het we heel wat minder weten van ons radio en op welke manier deze zich heeft ontwikkeld. (Het zagen wij heel wat op de opendag aangaande het Gertrudiscollege; kids wisten niks met radio s en een volwassen mannen vertelden vaak enthousiast aan hun vroegere radio s en dit construeren ervan.) Vandaar dat we hetgeen dieper op een geschiedenis aangaande de radio in kunnen en betreffende name op welke betreffende betrekking op een kristalradio. 1831: Michael Faraday gevonden elektro-magnetische inductie. 1842: Joseph Henry gevonden magnetisme door medicament aangaande overspringende vonken. 1858: Feddersen bewijst een oscillerende kenmerken voor vonk-ontlading. 1870: Von Bezold ontdekt interferentie voor condensatoren. 1874: Ferdinand Braun gevonden dit kwestie aanraking gelijkrichtingseffect. Hij ontdekt het met een hand van zouten betreffende metalen in uitkomst. Deze bestudeerde metaalsulfide kristallen en geleiding bij stoffen in vaste periode. Tenslotte ontdekte deze toentertijd dat de weerstand verandert wanneer een polariteit en de grootte betreffende een sensatie verandert wanneer één betreffende een elektroden ons puntvorm bezit. Bij die ontdekking gebruikte deze een halfgeleider aangaande loodglans kristal (bestaat uit loodsulfide). 1879: David E. Hughes lukt dit voor het aanvankelijk om signalen aan ons heerlijke afstand aan te brengen. Vanwege de korte afstand wordt bestaan ontdekking desalniettemin toegeschreven met een inductie. 4

32 Kristalradio betreffende zelfgemaakte spoel en condensator Werking Deze radio werkt gelijk mits een vorige 2. Deze heeft net ingeval de schuifradio ons verschuifbare kern in de spoel. Echter is deze radio niet geschapen vanuit ons bouwpakket. Hierbij uitproberen we te laten gadeslaan dat een radio eenvoudig en betreffende persoonlijk materialen gemaakt kan worden. Op deze manier maakte men vroeger veel radio's alleen. Een radio bestaan uit dezelfde onderdelen mits de schuifradio en model Blauw. We beschikken over hiertoe een volgende materialen gebruikt: - Diode - Kristaloortelefoon - PVC-elektriciteitsbuisje (om condensator te maken en teneinde een spoel omheen te wikkelen) - Aluminiumfolie (twee stroken die indien 'platen' aangaande de condensator dienen) - Schilderstape (teneinde een platen met de condensator te scheiden) - Koperdraad (voor de spoel en een verbindingen) - Ferrietstaaf (fungeert wanneer kern met een spoel) - Spijkers, getimmerd op ons plankje (teneinde de verbindingen aan elkaar te vervaardigen) Hieronder op een afbeelding betreffende deze radio is te zien op welke manier deze is opgebouwd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *